Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Služba: Akreditované školiace stredisko

Služba: Akreditované školiace stredisko

Spoločnosť Safirs, s.r.o. na základe udelených oprávnení ponúka široké spektrum služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom svojich vysoko kvalifikovaných a skúsených lektorov v oblasti BOZP, OPP, PZS a odpadového hospodárstva. Naša spoločnosť poskytuje odbornú výchovu a vzdelávanie, školenia a odborné kurzy na výkon špecifických pracovných činností.

školiace stredisko.jpg

Odborná výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP):

 • výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
 • výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov,
 • výchova a vzdelávanie viazačov bremien,
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov,
 • výchova a vzdelávanie osôb pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky (lezci),
 • výchova a vzdelávanie osôb  na montáž a demontáž lešenia (lešenári),
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení,
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva,
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti.

 

Odborné školenia v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP):

 • školenie novoprijatých zamestnancov,
 • opakované školenie zamestnancov,
 • školenie ostatných zamestnancov, osôb, ktoré sa zdržujú v priestoroch organizácie,
 • školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
 • školenie vedúcich zamestnancov,
 • odborná príprava protipožiarnych hliadok,
 • základná príprava zamestnancov hasičských jednotiek (400 hod.),
 • odborná príprava členov dobrovoľných hasičských zborov obcí (40 hod.),
 • odborná príprava technikov požiarnej ochrany,
 • odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce.

Odborná spôsobilosť na obsluhu VTZ:

 • zaškolenie na obsluhu VTZ

 

Ďalšie školenia a kurzy:

 • kurz prvej pomoci,
 • školenia v oblasti životného prostredia,
 • školenie v oblasti odpadového hospodárstva,
 • školenia v oblasti civilnej ochrany,
 • školenia v oblasti závažných priemyselných havárií,
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Spoločnosť Safirs, s.r.o. Vám dokáže pripraviť aj školenia šité na mieru (tailor made), pre Vaše konkrétne potreby ako je napr. školenie behaviorálnej bezpečnosti, školenie na hodnotenie rizík a iné.

Prečo zvoliť Safirs

splnenie legislatívnych povinností

úspora finančných prostriedkov

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Chránení zákazníci

#effectivesafety blog